Przejdź do treści

Clone of Zainstalowaliśmy nową śrutownicę przelotową oraz wypalarkę laserową EN

Aktualności | APC PRESMET Sp. z o.o.
ue

Nasze przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie z UE w ramach projektu pt.: "Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania platerowanej tytanem aparatury procesowej".

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronie internetowej

www.konkurencyjnosc.gov.pl

ueue