Przejdź do treści
Baner z tytułem

Ochrona środowiska

APC PRESMET Sp. z o.o.

Ochrona środowiska

Zgodnie z art. 32c ust 2 Prawo Atomowe (Dz.U 2019 poz 1792)

Informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu na jej terenie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Ochrona środowiska